Jeigu esate sudarę sutartį su UAB „Plungės šilumos tinklai" iki 2007 metų vasaros, Jums rekomenduojama pasirašyti naują sutarties variantą. Pagal pakitusius teisės aktus UAB „Plungės šilumos tinklai" parengė naujas šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis.

Atsižvelgiant į vartotojų teisių apsaugos organizacijų pastabas, naujose sutartyse labiau ginami vartotojo interesai ir aiškiai įvardijami šilumos tiekėjo bei vartotojo įsipareigojimai.

Visa informacijos apie šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis ir jų pasirašymo tvarką bus suteikta paskambinus telefonu 52070 arba užsukus į UAB „Plungės šilumos tinklai" klientų aptarnavimo skyrių 101 kab.

Reikalingi dokumentai sutarčiai sudaryti:

Buto savininkui:

Buto nuomininkui:

 

Sutarčių pavyzdžiai:

1. Šilumos pirkimo-pardavimo sutartis
2. Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis