UAB „Plungės šilumos tinklai" teikia kokybiškas pastatų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros paslaugas. Bendrovė šiuo metu atlieka 144 Plungės miesto daugiabučių namų šilumos punktų, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatacinę priežiūrą. Priežiūra atliekama pagal sutartis su pastatų Valdytojais. Visais klausimais susijusiais su šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra reikia kreiptis į techninį skyrių telefonu 8-448-54760.

 

Darbai, kuriuos privalo atlikti prižiūrėtojas

Priežiūros tarifai

Priežiūros finansiniai-balansiniai rodikliai:

2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m.
Pajamos Eurai 66 626 76 836 93 530 95 075
Sąnaudos Eurai 114 231 173 762 102 822 120 000

Duomenų šaltinis:

M.Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita (eurais)

Pastaba:
2018 m. preliminarūs
Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-180 nustatytas
atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų mokestis 1,16 euro ct. per mėnesį vartotojui. Iki
sprendimo, dalis pajamų buvo skiriama iš sistemų priežiūros tarifo.

 

Atliktų darbų sąrašas:

 

2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

 

Priežiūros sutarties pavyzdys