Pranešimas apie 2019 m. birželio 18 d. šaukiamą neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą