MŪSŲ MISIJA - visiems Plungės miesto vartotojams patikimai tiekti šilumą ir karštą vandenį su mažiausiomis išlaidomis ir minimaliu poveikiu aplinkai.

 

MŪSŲ VIZIJA - socialiai atsakinga, besivystanti, naudojanti aplinkai draugiškas technologijas ir teikianti aukščiausios kokybės patikimas paslaugas įmonė, kurioje gera dirbti.

 

MŪSŲ VERTYBĖS: Atsakomybė, Inovatyvumas, Profesionalumas, Motyvacija, Dėmesingumas.

 

MŪSŲ STRATEGINĖS KRYPTYS:

Šilumos tiekimo veikla. Užtikrinsime patikimą šilumos ir karšto vandens tiekimą, didinant gamybos/perdavimo efektyvumą. Stebėsime, analizuosime ir tobulinsime šilumos gamybos bei perdavimo procesus, taip mažinant technologinius nuostolius. Sudarysime palankias sąlygas visiems vartotojams optimaliomis sąlygomis ir kainomis gauti kokybiškas šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugas, laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų.

Šilumos energijos gamybos veikla. Užtikrinsime nenutrūkstamą šilumos ir karšto vandens gamybą, laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų, tenkinant mūsų vartotojų poreikius. Diegsime modernias bei aplinką tausojančias technologijas.


Šilumos ūkio sritis Plungės rajone bus toliau plėtojama vadovaujantis šiais PRINCIPAIS:
SKAIDRUMO - užtikrinti, kad šilumos tiekimo veikla būtų valdoma efektyviai, skaidriai ir nediskriminuojant šilumos ūkio rinkoje veikiančių subjektų ir jos naudotojų, įskaitant energijos išteklių įsigijimą skaidriausiu ir konkurencingiausiu būdu, užtikrinant mažiausius kaštus galutiniam vartotojui.
KONKURENCINGUMO - racionalus investicijų, reikalingų patikimam vartotojų aprūpinimui aplinkos neteršiančia šiluma už priimtiną kainą, panaudojimas, užtikrinantis centralizuoto šilumos tiekimo gebėjimą konkuruoti su alternatyviais aprūpinimo šiluma būdais.
EFEKTYVUMO - reguliavimo principų įtvirtinimas, skatinantis centralizuoto šilumos tiekimo įmonių sistemose techninių ir vadybinių sprendimų diegimą, užtikrinantį patikimą ir mažiausių kaštų šilumos tiekimą galutiniam vartotojui.
PAŽANGUMO - sistemos pritaikymas diegiant skirtingas, aplinkai palankias ir kainos atžvilgiu konkurencingas inovatyvias technologijas šilumos energijos gamybos, tiekimo ir vartojimo
grandyse.