Naujienos

birželio

30

'16

DĖL ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS MOKESČIO NUSTATYMO

 PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ

PRIEŽIŪROS MOKESČIO NUSTATYMO

2016 m. birželio 30 d. Nr.
T1-180

Plungė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 03-105 „Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos" bei Plungės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T1-178 „Dėl karšto vandens tiekimo organizavimo", Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti nuo 2016 m. liepos 1 d. uždarajai akcinei bendrovei „Plungės šilumos tinklai" atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestį 1,16 euro per mėnesį vartotojui (buto savininkui) be pridėtinės vertės mokesčio.

2. Pripažinti netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T1-300 „Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo".

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis

 

V. Mačernio g. 19, LT-90142 Plungė. Tel. (8 448) 72077, el. paštas: info@plungessiluma.lt
Įm. kodas: 170535455, PVM mokėtojo kodas LT705354515
Įregistruota LR Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas: VĮ Registrų centras

Gedimų registravimas (8 448) 547 60