Kainos

Šilumos energijos ir karšto vandens kainos

2019 M. ŠILUMOS KAINOS

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2019 m. rugsėjo1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (PVM 9 proc. ) 5,77
pastovioji dedamoji 2,17
kintamoji dedamoji 3,12
PVM 9 proc. 0,48
Karšto vandens kaina gyventojams (PVM 9 proc.) 5,64 (Eur/m3)
Karšto vandens kaina (PVM 21 proc.) 5,94 (Eur/m3)


Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (PVM 9 proc. ) 5,92
pastovioji dedamoji 2,17
kintamoji dedamoji 3,26
PVM 9 proc. 0,49
Karšto vandens kaina gyventojams (PVM 9 proc.) 5,72 (Eur/m3)
Karšto vandens kaina (PVM 21 proc.) 6,03 (Eur/m3)


Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2019 m. liepos 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (PVM 9 proc. ) 6,64
pastovioji dedamoji 2,17
kintamoji dedamoji 3,92
PVM 9 proc. 0,55
Karšto vandens kaina gyventojams (PVM 9 proc.) 6,11 (Eur/m3)
Karšto vandens kaina (PVM 21 proc.) 6,44 (Eur/m3)


Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2019 m. birželio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (PVM 9 proc. ) 6,77
pastovioji dedamoji 2,17
kintamoji dedamoji 4,04
PVM 9 proc. 0,56
Karšto vandens kaina gyventojams (PVM 9 proc.) 6,18 (Eur/m3)
Karšto vandens kaina (PVM 21 proc.) 6,51 (Eur/m3)


Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2019 m. gegužės 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (PVM 9 proc. ) 7,04
pastovioji dedamoji 2,17
kintamoji dedamoji 4,29
PVM 9 proc. 0,58
Karšto vandens kaina gyventojams (PVM 9 proc.) 6,33 (Eur/m3)
Karšto vandens kaina (PVM 21 proc.) 6,67 (Eur/m3)


Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2019 m. balandžio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (PVM 9 proc. ) 7,37
pastovioji dedamoji 2,17
kintamoji dedamoji 4,59
PVM 9 proc. 0,61
Karšto vandens kaina gyventojams (PVM 9 proc.) 6,51 (Eur/m3)
Karšto vandens kaina (PVM 21 proc.) 6,85 (Eur/m3)


Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>

 

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2019 m. kovo 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (PVM 9 proc. ) 7,48
pastovioji dedamoji 2,17
kintamoji dedamoji 4,69
PVM 9 proc. 0,62
Karšto vandens kaina gyventojams (PVM 9 proc.) 6,56 (Eur/m3)
Karšto vandens kaina (PVM 21 proc.) 6,91 (Eur/m3)


Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2019 m. vasario 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (PVM 9 proc. ) 7,12
pastovioji dedamoji 2,17
kintamoji dedamoji 4,36
PVM 9 proc. 0,59
Karšto vandens kaina gyventojams (PVM 9 proc.) 6,37 (Eur/m3)
Karšto vandens kaina (PVM 21 proc.) 6,70 (Eur/m3)


Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2019 m. sausio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (PVM 9 proc. ) 7,13
pastovioji dedamoji 2,17
kintamoji dedamoji 4,37
PVM 9 proc. 0,59
Karšto vandens kaina gyventojams (PVM 9 proc.) 6,38 (Eur/m3)
Karšto vandens kaina (PVM 21 proc.) 6,72 (Eur/m3)


Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 

2018 M. ŠILUMOS KAINOS

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2018 m. gruodžio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (PVM 9 proc. ) 7,04
pastovioji dedamoji 2,17
kintamoji dedamoji 4,29
PVM 9 proc. 0,58
Karšto vandens kaina gyventojams (PVM 9 proc.) 6,33 (Eur/m3)
Karšto vandens kaina (PVM 21 proc.) 6,67 (Eur/m3)


Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2018 m. lapkričio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (PVM 9 proc. ) 6,19
pastovioji dedamoji 2,17
kintamoji dedamoji 3,51
PVM 9 proc. 0,51
Karšto vandens kaina gyventojams (PVM 9 proc.) 5,86 (Eur/m3)
Karšto vandens kaina (PVM 21 proc.) 6,18 (Eur/m3)


Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2018 m. spalio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (PVM 9 proc. ) 6,10
pastovioji dedamoji 2,17
kintamoji dedamoji 3,43
PVM 9 proc. 0,50
Karšto vandens kaina gyventojams (PVM 9 proc.) 5,82 (Eur/m3)
Karšto vandens kaina (PVM 21 proc.) 6,13 (Eur/m3)


Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (PVM 9 proc. ) 6,09
pastovioji dedamoji 2,17
kintamoji dedamoji 3,42
PVM 9 proc. 0,50
Karšto vandens kaina gyventojams (PVM 9 proc.) 5,82 (Eur/m3)
Karšto vandens kaina (PVM 21 proc.) 6,12 (Eur/m3)


Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (PVM 9 proc. ) 6,02
pastovioji dedamoji 2,17
kintamoji dedamoji 3,35
PVM 9 proc. 0,50
Karšto vandens kaina gyventojams (PVM 9 proc.) 5,78 (Eur/m3)
Karšto vandens kaina (PVM 21 proc.) 6,09 (Eur/m3)


Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2018 m. liepos 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (PVM 9 proc. ) 6,10
pastovioji dedamoji 2,17
kintamoji dedamoji 3,43
PVM 9 proc. 0,50
Karšto vandens kaina gyventojams (PVM 9 proc.) 5,82 (Eur/m3)
Karšto vandens kaina (PVM 21 proc.) 6,13 (Eur/m3)


Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2018 m. birželio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (PVM 9 proc. ) 6,27
pastovioji dedamoji 2,17
kintamoji dedamoji 3,58
PVM 9 proc. 0,52
Karšto vandens kaina gyventojams (PVM 9 proc.) 5,91 (Eur/m3)
Karšto vandens kaina (PVM 21 proc.) 6,23 (Eur/m3)


Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2018 m. gegužės 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (PVM 9 proc. ) 6,39
pastovioji dedamoji 2,17
kintamoji dedamoji 3,69
PVM 9 proc. 0,53
Karšto vandens kaina gyventojams (PVM 9 proc.) 5,97 (Eur/m3)
Karšto vandens kaina (PVM 21 proc.) 6,29 (Eur/m3)


Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2018 m. balandžio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (PVM 9 proc. ) 6,34
pastovioji dedamoji 2,17
kintamoji dedamoji 3,65
PVM 9 proc. 0,52
Karšto vandens kaina gyventojams (PVM 9 proc.) 5,95 (Eur/m3)
Karšto vandens kaina (PVM 21 proc.) 6,27 (Eur/m3)


Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2018 m. kovo 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (PVM 9 proc. ) 6,34
pastovioji dedamoji 2,17
kintamoji dedamoji 3,65
PVM 9 proc. 0,52
Karšto vandens kaina gyventojams (PVM 9 proc.) 5,95 (Eur/m3)
Karšto vandens kaina (PVM 21 proc.) 6,27 (Eur/m3)


Nuo 2018 m. kovo 1 d. apie 1 proc. didėja tiekiamos šilumos energijos ir karšto vandens kainų dedamosios dėl kuro ir pirktos šilumos kainų pokyčio.

 

Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2018 m. vasario 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (PVM 9 proc. ) 6,28
pastovioji dedamoji 2,17
kintamoji dedamoji 3,59
PVM 9 proc. 0,52
Karšto vandens kaina gyventojams (PVM 9 proc.) 5,92 (Eur/m3)
Karšto vandens kaina (PVM 21 proc.) 6,23 (Eur/m3)


Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2018 m. sausio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (PVM 9 proc. ) 6,31
pastovioji dedamoji 2,17
kintamoji dedamoji 3,62
PVM 9 proc. 0,52
Karšto vandens kaina gyventojams (PVM 9 proc.) 5,93 (Eur/m3)
Karšto vandens kaina (PVM 21 proc.) 6,26 (Eur/m3)


Nuo 2018 m. sausio 1 d. apie 1 proc. didėja tiekiamos šilumos energijos ir karšto vandens kainų dedamosios dėl kuro ir pirktos šilumos kainų pokyčio.

 

Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 

2017 M. ŠILUMOS KAINOS

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2017 m. gruodžio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (PVM 9 proc. )
pastovioji dedamoji 2,17
kintamoji dedamoji 3,59
PVM 9 proc. 0,52
Karšto vandens kaina gyventojams (PVM 9 proc.) 5,92 (Eur/m3)
Karšto vandens kaina (PVM 21 proc.) 6,23 (Eur/m3)


Nuo 2017 m. gruodžio 1 d. apie 9,1 proc. didėja tiekiamos šilumos energijos ir apie 4,6 proc. didėja karšto vandens kainų dedamosios dėl kuro ir pirktos šilumos kainų pokyčio.

 

Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2017 m. lapkričio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (PVM 9 proc. ) 5,79
pastovioji dedamoji 2,17
kintamoji dedamoji 3,14
PVM 9 proc. 0,48
Karšto vandens kaina gyventojams (PVM 9 proc.) 5,66 (Eur/m3)
Karšto vandens kaina (PVM 21 proc.) 5,95 (Eur/m3)

 

Bendrovė, paklojusi iš Lentpjūvės katilinės į Stoties g. naują magistralę, padidino atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, todėl nuo 2016 m. rugsėjo mėn. iki 2017 m. rugsėjo mėn. kainą mažino 0,43 ct/kWh ir grąžino gyventojams 241,6 tūkst. Eur.

 

Taikomas lengvatinis 9 procentų PVM tarifas.

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2017 m. spalio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (PVM 9 proc. ) 5,76
pastovioji dedamoji 2,17
kintamoji dedamoji 3,11
PVM 9 proc. 0,48
Karšto vandens kaina gyventojams (PVM 9 proc.) 5,64 (Eur/m3)
Karšto vandens kaina (PVM 21 proc.) 5,94 (Eur/m3)

 

Bendrovė, paklojusi iš Lentpjūvės katilinės į Stoties g. naują magistralę, padidino atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, todėl nuo 2016 m. rugsėjo mėn. iki 2017 m. rugsėjo mėn. kainą mažino 0,43 ct/kWh ir grąžino gyventojams 241,6 tūkst. Eur.

 

Taikomas lengvatinis 9 procentų PVM tarifas.

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (PVM 21 proc. ) 6,34
pastovioji dedamoji 2,17
kintamoji dedamoji 3,07
PVM 21 proc. 1,10
Karšto vandens kaina gyventojams (PVM 21 proc.) 6,23 (Eur/m3)
Karšto vandens kaina (PVM 21 proc.) 5,92 (Eur/m3)

 

Panaikintas lengvatinis PVM tarifo taikymas.

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (PVM 21 proc. ) 4,81
pastovioji dedamoji 2,17
kintamoji dedamoji 2,64
PVM 21 proc. 1,01
Karšto vandens kaina gyventojams (PVM 21 proc.) 5,95 (Eur/m3)
Karšto vandens kaina (PVM 21 proc.) 5,65 (Eur/m3)

 

Panaikintas lengvatinis PVM tarifo taikymas.

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2017 m. liepos 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (PVM 21 proc. ) 5,94
pastovioji dedamoji 2,17
kintamoji dedamoji 2,74
PVM 21 proc. 1,03
Karšto vandens kaina gyventojams (PVM 21 proc.) 6,01 (Eur/m3)
Karšto vandens kaina (PVM 21 proc.) 5,71 (Eur/m3)

 

Panaikintas lengvatinis PVM tarifo taikymas .

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2017 m. birželio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (PVM 21 proc. ) 6,15
pastovioji dedamoji 2,17
kintamoji dedamoji 2,91
PVM 21 proc. 1,07
Karšto vandens kaina gyventojams (PVM 21 proc.) 6,12 (Eur/m3)
Karšto vandens kaina (PVM 21 proc.) 5,81 (Eur/m3)

 

Panaikintas lengvatinis PVM tarifo taikymas .

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2017 m. gegužės 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. ) 5,55
Vienanarė kaina (kai PVM 21 proc. ) 6,16
pastovioji dedamoji 2,17
kintamoji dedamoji 2,92
PVM 9 proc. 0,46
ar PVM 21 proc. 1,07
Karšto vandens kaina (kai PVM 9 proc.) 5,53(Eur/m3)
Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.) 5,82 (Eur/m3)

 

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas „šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti" (Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas).

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2017 m. balandžio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. ) 5,55
Vienanarė kaina (kai PVM 21 proc. ) 6,16
pastovioji dedamoji 2,17
kintamoji dedamoji 2,92
PVM 9 proc. 0,46
ar PVM 21 proc. 1,07
Karšto vandens kaina (kai PVM 9 proc.) 5,53(Eur/m3)
Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.) 5,82 (Eur/m3)

 

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas „šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti" (Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas).

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2017 m. kovo 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:


Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. ) 5,55
Vienanarė kaina (kai PVM 21 proc. ) 6,16
pastovioji dedamoji 2,17
kintamoji dedamoji 2,92
PVM 9 proc. 0,46
ar PVM 21 proc. 1,07
Karšto vandens kaina (kai PVM 9 proc.) 5,53(Eur/m3)
Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.) 5,82 (Eur/m3)

 

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas „šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti" (Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas).

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2016 m. vasario 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:


Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. ) 5,54
Vienanarė kaina (kai PVM 21 proc. ) 6,14
pastovioji dedamoji 2,17
kintamoji dedamoji 2,91
PVM 9 proc. 0,46
ar PVM 21 proc. 1,06
Karšto vandens kaina (kai PVM 9 proc.) 5,52(Eur/m3)
Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.) 5,81 (Eur/m3)

 

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas „šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti" (Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas).

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2017 m. sausio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. ) 5,66
Vienanarė kaina (kai PVM 21 proc. ) 6,28
pastovioji dedamoji 2,17
kintamoji dedamoji 3,02
PVM 9 proc. 0,47
ar PVM 21 proc. 1,09

Karšto vandens kaina (kai PVM 9 proc.)
5,58 (Eur/m3)
Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.) 5,88 (Eur/m3)

 

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas „šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti" (Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas).

2016 M. ŠILUMOS KAINOS

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2016 m. gruodžio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:


Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. ) 5,43
Vienanarė kaina (kai PVM 21 proc. ) 6,02
pastovioji dedamoji 2,17
kintamoji dedamoji 2,81
PVM 9 proc. 0,44
ar PVM 21 proc. 1,04
Karšto vandens kaina (kai PVM 9 proc.) 5,46 (Eur/m3)
Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.) 5,75 (Eur/m3)

 

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas „šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti" (Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas).

Atkreiptinas dėmesys, kad nuo rugsėjo 1 d. mažėja šilumos ir karšto vandens kaina, nes taikoma nauja kuro struktūra. t.y. mažėja gamtinių dujų kiekis o skiedrų kiekis didėja dėl efektyviau išnaudojamos Lentpjūvės g. katilinės .

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2016 m. lapkričio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

 

Euro ct /kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

5,44

Vienanarė kaina (kai PVM 21 proc. )

6,04

pastovioji dedamoji

2,17

kintamoji dedamoji

2,82

PVM 9 proc.

0,45

ar PVM 21 proc.

1,05

 

 

Karšto vandens kaina (kai PVM 9 proc.)

5,46 (Eur/m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

5,76 (Eur/m3)

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas „šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti" (Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas).

Atkreiptinas dėmesys, kad nuo rugsėjo 1 d. mažėja šilumos ir karšto vandens kaina, nes taikoma nauja kuro struktūra. t.y. mažėja gamtinių dujų kiekis o skiedrų kiekis didėja dėl efektyviau išnaudojamos Lentpjūvės g. katilinės .

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2016 m. spalio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

 

Euro ct /kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

5,42

Vienanarė kaina (kai PVM 21 proc. )

6,01

pastovioji dedamoji

2,17

kintamoji dedamoji

2,80

PVM 9 proc.

0,45

ar PVM 21 proc.

1,04

 

 

Karšto vandens kaina (kai PVM 9 proc.)

5,45 (Eur/m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

5,75 (Eur/m3)

 

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas „šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti" (Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas). 

 Atkreiptinas dėmesys, kad nuo rugsėjo 1 d. mažėja šilumos ir karšto vandens kaina, nes taikoma nauja kuro struktūra. t.y. mažėja gamtinių dujų kiekis o skiedrų kiekis didėja dėl efektyviau išnaudojamos Lentpjūvės g. katilinės .

   

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

 

Kaina su galiojančia kuro struktūra       Euro ct /kWh

Kaina su naujai patvirtinta kuro struktūra       Euro ct /kWh

POKYTIS

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

6,00

5,42

 

Vienanarė kaina (kai PVM 21 proc. )

6,66

6,01

 

pastovioji dedamoji

2,15

2,17

-9,6 proc.

kintamoji dedamoji

3,35

2,80

PVM 9 proc.

0,50

0,45

 

ar PVM 21 proc.

1,16

1,04

 

 

 

 

 

Karšto vandens kaina (kai PVM 9 proc.)

 5,77 (Eur/m3)

 5,45 (Eur/m3)

-5,5 proc.

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

 6,07 (Eur/m3)

 5,75 (Eur/m3)

 

 

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas „šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti" (Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas). 

 Atkreiptinas dėmesys, kad nuo rugsėjo 1 d. 9,6 proc. mažėja šilumos ir karšto vandens kaina, nes taikoma nauja kuro struktūra. t.y. mažėja gamtinių dujų kiekis o skiedrų kiekis didėja dėl efektyviau išnaudojamos Lentpjūvės g. katilinės .

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2014 m. spalio 30 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03 -99 nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

  

KAINA

Euro ct /kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

6,04

Vienanarė kaina (kai PVM 21 proc. )

6,70

pastovioji dedamoji

2,15

kintamoji dedamoji

3,39

PVM 9 proc.

0,50

ar PVM 21 proc.

1,16

 

 

Karšto vandens kaina (kai PVM 9 proc.)

 5,79 (Eur/m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

 6,10 (Eur/m3)

 

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas „šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti" (Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas). 

 Atkreiptinas dėmesys, kad nuo birželio 1 d. mažėja karšto vandens kaina, nes taikomos naujos karšto vandens kainų dedamosios, kur įvertintos karšto vandens netekčių mažėjimas namų tinkluose .

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2014 m. spalio 30 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo  ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. O3 -99 nuo 2016 m. liepos 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

KAINA

Euro ct /kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

6,01

Vienanarė kaina (kai PVM 21 proc. )

6,67

pastovioji dedamoji

2,15

kintamoji dedamoji

3,36

PVM 9 proc.

0,50

ar PVM 21 proc.

1,16

 

 

Karšto vandens kaina (pagal seną 5,90 Eur/m3) (kai PVM 9 proc.)

 5,77 (Eur/m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

 6,07 (Eur/m3)

 

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas „šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti" (Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas). 

 Atkreiptinas dėmesys, kad nuo birželio 1 d. mažėja karšto vandens kaina, nes taikomos naujos karšto vandens kainų dedamosios, kur įvertintos karšto vandens netekčių mažėjimas namų tinkluose .

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2014 m. spalio 30 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo  ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 03-99 nuo 2016 m. birželio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

KAINA

Euro ct /kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

6,13

Vienanarė kaina (kai PVM 21 proc. )

6,80

pastovioji dedamoji

2,15

kintamoji dedamoji

3,47

PVM 9 proc.

0,51

ar PVM 21 proc.

1,18

 

 

Karšto vandens kaina (pagal seną 5,90 Eur/m3) (kai PVM 9 proc.)

 5,83 (Eur/m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

 6,15 (Eur/m3)

 

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas „šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti" (Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas). 

 Atkreiptinas dėmesys, kad nuo birželio 1 d. mažėja karšto vandens kaina, nes  taikomos naujos karšto vandens kainų dedamosios, kur įvertintos karšto vandens netekčių mažėjimas namų tinkluose .

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2014 m. spalio 30 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo  ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 03-892 nuo 2016 m. gegužės 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

KAINA

Euro ct /kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

6,16

Vienanarė kaina (kai PVM 21 proc. )

6,84

pastovioji dedamoji

2,15

kintamoji dedamoji

3,50

PVM 9 proc.

0,51

ar PVM 21 proc.

1,19

 

 

Karšto vandens kaina (kai PVM 9 proc.)

 5,92 (Eur/m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

 6,16 (Eur/m3)

 

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas „šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti" (Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas). 

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2014 m. spalio 30 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo  ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 03 -892 nuo 2016 m. balandžio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

KAINA

Euro ct /kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

6,16

Vienanarė kaina (kai PVM 21 proc. )

6,84

pastovioji dedamoji

2,15

kintamoji dedamoji

3,50

PVM 9 proc.

0,51

ar PVM 21 proc.

1,19

 

 

Karšto vandens kaina (kai PVM 9 proc.)

 5,92 (Eur/m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

 6,16 (Eur/m3)

 

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas „šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti" (Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas). 

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2014 m. spalio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo  ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 03 -892 nuo 2016 m. kovo 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

KAINA

Euro ct /kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

6,22

Vienanarė kaina (kai PVM 21 proc. )

6,91

pastovioji dedamoji

2,15

kintamoji dedamoji

3,56

PVM 9 proc.

0,51

ar PVM 21 proc.

1,20

 

 

Karšto vandens kaina (kai PVM 9 proc.)

 5,95 (Eur/m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

 6,20 (Eur/m3)

 

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas „šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti" (Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas). 

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2014 m. spalio 30 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo  ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 03 -892 nuo 2016 m. vasario 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

KAINA

Euro ct /kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

6,20

Vienanarė kaina (kai PVM 21 proc. )

6,88

pastovioji dedamoji

2,15

kintamoji dedamoji

3,54

PVM 9 proc.

0,51

ar PVM 21 proc.

1,19

 

 

Karšto vandens kaina (kai PVM 9 proc.)

 5,94 (Eur/m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

 6,18 (Eur/m3)

 

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas „šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti" (Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas). 

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2014 m. spalio 30 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo  ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 03 -892 nuo 2016 m. sausio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

KAINA

Euro ct /kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

6,26

Vienanarė kaina (kai PVM 21 proc. )

6,95

pastovioji dedamoji

2,15

kintamoji dedamoji

3,59

PVM 9 proc.

0,51

ar PVM 21 proc.

1,18

 

 

Karšto vandens kaina (kai PVM 9 proc.)

 5,97 (Eur/m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

 6,21 (Eur/m3)

 

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas „šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti" (Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas). 

2015 M. ŠILUMOS KAINOS

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2014 m. spalio 30 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo  ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 03-892 nuo 2015 m. gruodžio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

KAINA

Euro ct /kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

6,14

Vienanarė kaina (kai PVM 21 proc. )

6,81

pastovioji dedamoji

2,15

kintamoji dedamoji

3,48

PVM 9 proc.

0,51

ar PVM 21 proc.

1,18

 

 

Karšto vandens kaina (kai PVM 9 proc.)

 5,91 (Eur/m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

 6,15 (Eur/m3)

 

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas „šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti" (Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas). 

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2014 m. spalio 30 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo  ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 03 -892 nuo 2015 m. lapkričio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

KAINA

Euro ct /kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

5,89

Vienanarė kaina (kai PVM 21 proc. )

6,53

pastovioji dedamoji

2,15

kintamoji dedamoji

3,25

PVM 9 proc.

0,49

ar PVM 21 proc.

1,13

 

 

Karšto vandens kaina (kai PVM 9 proc.)

 5,77 (Eur/m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

 6,00 (Eur/m3)

 

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas „šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti" (Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas). 

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2014 m. spalio 30 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo  ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 03 -892 nuo 2015 m. spalio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

KAINA

Euro ct /kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

5,85

Vienanarė kaina (kai PVM 21 proc. )

6,50

pastovioji dedamoji

2,15

kintamoji dedamoji

3,22

PVM 9 proc.

0,48

ar PVM 21 proc.

1,13

 

 

Karšto vandens kaina (kai PVM 9 proc.)

 5,76 (Eur/m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

 5,98 (Eur/m3)

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas „šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti" (Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas). 

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2014 m. spalio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo  ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 03 -892 nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

KAINA

Euro ct /kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

5,77

Vienanarė kaina (kai PVM 21 proc. )

6,40

pastovioji dedamoji

2,15

kintamoji dedamoji

3,14

PVM 9 proc.

0,48

ar PVM 21 proc.

1,11

 

 

Karšto vandens kaina (kai PVM 9 proc.)

 5,70 (Eur/m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

 5,93(Eur/m3)

 

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas „šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti" (Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas). 

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2014 m. spalio 30 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo  ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 03 -892 nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

KAINA

Euro ct /kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

5,78

Vienanarė kaina (kai PVM 21 proc. )

6,41

pastovioji dedamoji

2,15

kintamoji dedamoji

3,15

PVM 9 proc.

0,48

ar PVM 21 proc.

1,11

 

 

Karšto vandens kaina (kai PVM 9 proc.)

5,71 (Eur/m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

5,94 (Eur/m3)

 

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas „šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti" (Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas).

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2014 m. spalio 30 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo  ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 03 -892 nuo 2015 m. liepos 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

KAINA

Euro ct /kWh

ct/kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

5,60

19,33

Vienanarė kaina (kai PVM 21 proc. )

6,22

21,48

pastovioji dedamoji

2,15

 

kintamoji dedamoji

2,99

 

PVM 9 proc.

0,46

 

ar PVM 21 proc.

1,08

 

 

 

 

Karšto vandens kaina (kai PVM 9 proc.)

5,61 (Eur/m3)

19,37 (Lt/ m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

6,05 (Eur/m3)

20,89 (Lt/ m3)

 

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas „šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti" (Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas). 

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2014 m. spalio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo  ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 03 -892 nuo 2015 m. birželio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

 

KAINA

Euro ct /kWh

ct/kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

6,06

20,92

Vienanarė kaina (kai PVM 21 proc. )

6,73

23,24

pastovioji dedamoji

2,15

 

kintamoji dedamoji

3,41

 

PVM 9 proc.

0,50

 

ar PVM 21 proc.

1,17

 

 

 

 

Karšto vandens kaina (kai PVM 9 proc.)

5,86 (Eur/m3)

20,23 (Lt/ m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

6,10 (Eur/m3)

21,06 (Lt/ m3)

 

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas „šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti" (Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas). 

Karšto vandens kaina lyginant su galiojančia mažėja 5,28 proc.

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2014 m. spalio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo  ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 03 -892 nuo 2015 m. gegužės 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

KAINA

Euro ct /kWh

ct/kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

6,31

21,79

Vienanarė kaina (kai PVM 21 proc. )

7,01

24,20

pastovioji dedamoji

2,15

 

kintamoji dedamoji

3,64

 

PVM 9 proc.

0,52

 

ar PVM 21 proc.

1,22

 

 

 

 

Karšto vandens kaina (kai PVM 9 proc.)

6,19 (Eur/m3)

21,37 (Lt/ m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

6,24 (Eur/m3)

21,54 (Lt/ m3)

 

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas „šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti" (Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas). 

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2014 m. spalio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo  ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 03 -892 nuo 2015 m. balandžio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

KAINA

Euro ct /kWh

ct/kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

6,33

21,84

Vienanarė kaina (kai PVM 21 proc. )

7,03

24,25

pastovioji dedamoji

2,15

7,40

kintamoji dedamoji

3,66

12,64

PVM 9 proc.

0,52

1,80

ar PVM 21 proc.

1,22

4,21

 

 

 

Karšto vandens kaina (kai PVM 9 proc.)

6,20 (Eur/m3)

21,41 (Lt/ m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

6,25 (Eur/m3)

21,58 (Lt/ m3)

 

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas „šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti" (Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas). 

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2014 m. spalio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo  ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 03 -892 nuo 2015 m. kovo 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

KAINA

Euro ct /kWh

ct/kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

6,50

22,40

Vienanarė kaina (kai PVM 21 proc. )

7,21

24,86

pastovioji dedamoji

2,15

7,40

kintamoji dedamoji

3,81

13,15

PVM 9 proc.

0,54

1,85

ar PVM 21 proc.

1,25

4,31

 

 

 

Karšto vandens kaina (kai PVM 9 proc.)

6,29 (Eur/m3)

21,73 (Lt/ m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

6,34 (Eur/m3)

21,91 (Lt/ m3)

 

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas „šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti" (Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2014 m. spalio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai"  tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo  ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 03 -892 nuo 2015 m. vasario 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

KAINA

Euro ct/kWh

ct/kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

6,54

22,52

Vienanarė kaina (kai PVM 21 proc. )

7,26

25,00

pastovioji dedamoji

2,15

7,40

kintamoji dedamoji

3,85

13,26

PVM 9 proc.

0,54

1,86

ar PVM 21 proc.

1,26

4,34

 

 

 

Karšto vandens kaina (kai PVM 9 proc.)

6,31 (Eur/m3)

21,80 (Lt/ m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

6,36 (Eur/m3)

21,97 (Lt/ m3)

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas „šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti" (Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas). 

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2014 m. spalio 30d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai"  tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo  ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. O3-892 nuo 2015 m. sausio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

KAINA

ct/kWh

euro ct/kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

22,41

6,49

Vienanarė kaina (kai PVM 21 proc. )

24,88

7,21

pastovioji dedamoji

7,40

2,14

kintamoji dedamoji

13,16

3,81

PVM 9 proc.

1,85

0,54

ar PVM 21 proc.

4,32

1,25

 

 

 

Karšto vandens kaina (kai PVM 9 proc.)

21,73 (Lt/ m3)

6,29 (Eur/m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

21,91 (Lt/ m3)

6,35 (Eur/m3)

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas „šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti" (Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas). 

 

2014 M. ŠILUMOS KAINOS

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2014 m. spalio 30 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai"  tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo  ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 03 - 892 nuo 2014 m. gruodžio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

KAINA

ct/kWh

euro ct/kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

22,80

6,60

Vienanarė kaina (kai PVM 21 proc. )

25,31

7,33

pastovioji dedamoji

7,40

2,14

kintamoji dedamoji

13,52

3,92

PVM 9 proc.

1,88

0,54

ar PVM 21 proc.

4,39

1,27

 

 

 

Karšto vandens kaina (kai PVM 9 proc.)

21,95 (Lt/ m3)

6,36 (Eur/m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

22,14 (Lt/ m3)

6,41 (Eur/m3)

 

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas „šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti" (Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas). 

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str.14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2013 m. balandžio 25d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-97 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai"  šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 03-84 nuo 2014 m. lapkričio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

KAINA

ct/kWh

euro ct/kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

21,17

6,13

Vienanarė kaina (kai PVM 21 proc. )

23,50

6,81

   pastovioji dedamoji

5,57

1,61

   kintamoji dedamoji

13,85

4,01

PVM 9 proc.

1,75

0,51

ar PVM 21 proc.

4,08

1,18

 

 

 

Karšto vandens kaina (kai PVM 9 proc.)

21,04 (Lt/ m3)

6,09 (Eur/m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

21,21 (Lt/ m3)

6,14 (Eur/m3)

 

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas „šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti" (Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas). 

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str.14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2013 m. balandžio 25d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-97 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai"  šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 03 - 84 nuo 2014 m. spalio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

1.1. vienanarė - 19,12 ct/kWh (be PVM); (€ 5,53)
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,13 ct/kWh (be PVM); (€ 1,48)

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 13,99 ct/kWh (be PVM); (€ 4,05)
2. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

2.1. už suvartotą šilumos kiekį - 0,44 ct/kWh; (€ 0,13)
2.2. pardavimo kaina vartotojams - 3,82 Lt per mėnesį (vartotojui); (€ 1,11)

3. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį - 19,56 ct/kWh (be PVM); (€ 5,66)

Karšto vandens kaina:

1.1. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose - 19,38 Lt/m³ (be PVM); (€ 5,61)
1.2. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams -  17,60 Lt/m³ (be PVM); (€ 5,10)

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str.14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2013 m. balandžio 25d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-97 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai"  šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 03 - 84 nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

1.1. vienanarė - 18,62 ct/kWh (be PVM); (€ 5,39)
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,13 ct/kWh (be PVM); (€ 1,48)
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 13,49 ct/kWh (be PVM); (€ 3,91)

2. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

2.1. už suvartotą šilumos kiekį - 0,44 ct/kWh; (€ 0,13)
2.2. pardavimo kaina vartotojams - 3,82 Lt per mėnesį (vartotojui); (€ 1,11)

3. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį - 19,06 ct/kWh (be PVM); (€ 5,52)

Karšto vandens kaina:

1.1. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose - 19,09 Lt/m³ (be PVM); (€ 5,53)
1.2. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams -  17,35 Lt/m³ (be PVM); (€ 5,02)

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str.14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2013 m. balandžio 25d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-97 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai"  šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 03 -84 nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

1.1. vienanarė - 18,56 ct/kWh (be PVM);
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,13 ct/kWh (be PVM);
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 13,43 ct/kWh (be PVM);

2. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

2.1. už suvartotą šilumos kiekį - 0,44 ct/kWh;
2.2. pardavimo kaina vartotojams - 3,82 Lt per mėnesį (vartotojui);
3. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį - 19,00 ct/kWh (be PVM); (€ 5,50)

Karšto vandens kaina:

1.1. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose - 19,06 Lt/m³ (be PVM); (€5,52)
1.2. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams -  17,32 Lt/m³ (be PVM); (€ 5,02)

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str.14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2013 m. balandžio 25d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-97 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai"  šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 03 -84 nuo 2014 m. liepos 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

1.1. vienanarė - 18,51 ct/kWh (be PVM);
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,13 ct/kWh (be PVM);
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 13,38 ct/kWh (be PVM);

2. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

2.1. už suvartotą šilumos kiekį - 0,44 ct/kWh;
2.2. pardavimo kaina vartotojams - 3,82 Lt per mėnesį (vartotojui);

3. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį - 18,95 ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kaina:

1.1. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose - 19,03 Lt/m³ (be PVM).
1.2. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams - 17,29 Lt/m³ (be PVM).

 

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str.14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2013 m. balandžio 25d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-97 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai"  šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 03 -84 nuo 2014 m. birželio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

1.1. vienanarė - 19,46 ct/kWh (be PVM);
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,13 ct/kWh (be PVM);
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 14,33 ct/kWh (be PVM);

2. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

2.1. už suvartotą šilumos kiekį - 0,44 ct/kWh;
2.2. pardavimo kaina vartotojams - 3,82 Lt per mėnesį (vartotojui);
3. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį - 19,90 ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kaina:

1.1. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose - 19,57 Lt/m³ (be PVM).
1.2. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams -  17,78 Lt/m³ (be PVM).

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str.14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2013 m. balandžio 25d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-97 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai"  šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 03 -84 nuo 2014 m. gegužės 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

1.1. vienanarė - 18,19 ct/kWh (be PVM);
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,13 ct/kWh (be PVM);
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 13,06 ct/kWh (be PVM);

2. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

2.1. už suvartotą šilumos kiekį - 0,44 ct/kWh;
2.2. pardavimo kaina vartotojams - 3,82 Lt per mėnesį (vartotojui);

3. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį - 18,63 ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kaina:

1.1. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose - 18,88 Lt/m³ (be PVM).
1.2. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams - 17,16 Lt/m³ (be PVM).

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str.14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2013 m. balandžio 25d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-97 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai"  šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 03 -100 nuo 2014 m. balandžio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

1.1. vienanarė - 18,24 ct/kWh (be PVM);
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,13 ct/kWh (be PVM);
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 13,11 ct/kWh (be PVM);

2. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

2.1. už suvartotą šilumos kiekį - 0,44 ct/kWh;
2.2. pardavimo kaina vartotojams - 3,82 Lt per mėnesį (vartotojui);

3. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį - 18,68 ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kaina:

1.1. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose - 18,84 Lt/m³ (be PVM).
1.2. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams -  16,85 Lt/m³ (be PVM).

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str.14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2013 m. balandžio 25d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-97 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai"  šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 03 -100 nuo 2014 m. kovo 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

1.1. vienanarė - 18,38 ct/kWh (be PVM);
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,13 ct/kWh (be PVM);
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 13,25 ct/kWh (be PVM);

2. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

2.1. už suvartotą šilumos kiekį - 0,44 ct/kWh;
2.2. pardavimo kaina vartotojams - 3,82 Lt per mėnesį (vartotojui);

3. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį - 18,82 ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kaina:

1.1. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose - 18,92 Lt/m³ (be PVM).
1.2. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams - 16,92 Lt/m³ (be PVM).

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str.14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2013 m.balandžio 25d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-97 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai"  šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 03 -100 nuo 2014 m. vasario 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

1.1. vienanarė - 17,96 ct/kWh (be PVM);
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,13 ct/kWh (be PVM);
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 12,83 ct/kWh (be PVM);

2. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

2.1. už suvartotą šilumos kiekį - 0,44 ct/kWh;
2.2. pardavimo kaina vartotojams - 3,82 Lt per mėnesį (vartotojui);

3. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį - 18,40 ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kaina:

1.1. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose - 18,68 Lt/m³ (be PVM).
1.2. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams - 16,71 Lt/m³ (be PVM).

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str.14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2013 m.balandžio 25d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-97 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai"  šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 03 -100 nuo 2014 m. sausio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

1.1. vienanarė - 18,51 ct/kWh (be PVM);
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,13 ct/kWh (be PVM);
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 13,38 ct/kWh (be PVM);

2. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

2.1. už suvartotą šilumos kiekį - 0,44 ct/kWh;
2.2. pardavimo kaina vartotojams - 3,82 Lt per mėnesį (vartotojui);

3. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį - 18,95 ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kaina:

1.1. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose - 19,00 Lt/m³ (be PVM).
1.2. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams - 16,99 Lt/m³ (be PVM).

2013 M. ŠILUMOS KAINOS

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str.14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2013 m.balandžio 25d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-97 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 03 -100 nuo 2013 m. gruodžio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

1.1. vienanarė - 18,36 ct/kWh (be PVM);
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,13 ct/kWh (be PVM);
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 13,23 ct/kWh (be PVM);

2. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

2.1. už suvartotą šilumos kiekį - 0,44 ct/kWh;
2.2. pardavimo kaina vartotojams - 3,82 Lt per mėnesį (vartotojui);

3. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį - 18,80 ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kaina:

1.1. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose - 18,91 Lt/m³ (be PVM).
1.2. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams - 16,91 Lt/m³ (be PVM).

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str.14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2013 m.balandžio 25 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-97 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai"  šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 03-100 nuo 2013 m. lapkričio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

1.1. vienanarė - 18,38 ct/kWh (be PVM);
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,13 ct/kWh (be PVM);
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 13,25 ct/kWh (be PVM);

2. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

2.1. už suvartotą šilumos kiekį - 0,44 ct/kWh;
2.2. pardavimo kaina vartotojams - 3,82 Lt per mėnesį (vartotojui);

3. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį - 18,82 ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kaina:

1.1. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose - 18,92 Lt/m³ (be PVM).
1.2. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams - 16,92 Lt/m³ (be PVM).

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str.14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2013 m.balandžio 25d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-97 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai"  šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 03 -100 nuo 2013 m. spalio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

1.1. vienanarė - 18,44 ct/kWh (be PVM);
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,13 ct/kWh (be PVM);
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 13,31 ct/kWh (be PVM);

2. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

2.1. už suvartotą šilumos kiekį - 0,44 ct/kWh;
2.2. pardavimo kaina vartotojams - 3,82 Lt per mėnesį (vartotojui);

3. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį - 18,88 ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kaina:

1.1. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose - 18,96 Lt/m³ (be PVM).
1.2. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams - 16,95 Lt/m³ (be PVM).

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str.14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2013 m.balandžio 25d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-97 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai"  šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 03 -100 nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

1.1. vienanarė - 18,49 ct/kWh (be PVM);
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,13 ct/kWh (be PVM);
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 13,36 ct/kWh (be PVM);

2. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

2.1. už suvartotą šilumos kiekį - 0,44 ct/kWh;
2.2. pardavimo kaina vartotojams - 3,82 Lt per mėnesį (vartotojui);

3. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį - 18,93 ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kaina:

1.1. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose - 18,98 Lt/m³ (be PVM).
1.2. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams - 16,97 Lt/m³ (be PVM).

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str.14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2013 m.balandžio 25d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-97 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai"  šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 03 -100 nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

1.1. vienanarė - 18,51 ct/kWh (be PVM);
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,13 ct/kWh (be PVM);
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 13,38 ct/kWh (be PVM);

2. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

2.1. už suvartotą šilumos kiekį - 0,44 ct/kWh;
2.2. pardavimo kaina vartotojams - 3,82 Lt per mėnesį (vartotojui);

3. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį - 18,95 ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kaina:

1.1. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose - 19,00 Lt/m³ (be PVM).
1.2. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams - 16,99 Lt/m³ (be PVM).

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str.14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2013 m.balandžio 25d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-97 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai"  šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 03 -100 nuo 2013 m. liepos 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

1.1. vienanarė - 18,74 ct/kWh (be PVM);
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,13 ct/kWh (be PVM);
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 13,61 ct/kWh (be PVM);

2. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

2.1. už suvartotą šilumos kiekį - 0,44 ct/kWh;
2.2. pardavimo kaina vartotojams - 3,82 Lt per mėnesį (vartotojui);

3. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį - 19,18 ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kaina:

1.1. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose - 19,13 Lt/m³ (be PVM).
1.2. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams - 17,10 Lt/m³ (be PVM).

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str.14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2013 m. balandžio 25d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-97 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai"  šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 03 -100 nuo 2013 m. birželio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

1.1. vienanarė - 18,79 ct/kWh (be PVM);
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,13 ct/kWh (be PVM);
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 13,66 ct/kWh (be PVM);

2. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

2.1. už suvartotą šilumos kiekį - 0,44 ct/kWh;
2.2. pardavimo kaina vartotojams - 3,82 Lt per mėnesį (vartotojui);

3. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį - 19,23 ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kaina:

1.1. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose - 19,16 Lt/m³ (be PVM).
1.2. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams - 17,13 Lt/m³ (be PVM).

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str.14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr.03-121 nuo 2013 m. gegužės 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

1.1. vienanarė - 20,47 ct/kWh (be PVM);
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,06 ct/kWh (be PVM);
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 15,41 ct/kWh (be PVM);

2. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

2.1. už suvartotą šilumos kiekį - 0,44 ct/kWh;
2.2. pardavimo kaina vartotojams - 3,82 Lt per mėnesį (vartotojui);

3. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį - 20,91 ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kaina:

1.1. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose - 20,11 Lt/m³ (be PVM).
1.2. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams - 19,86 Lt/m³ (be PVM).

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str.14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr.03-121 nuo 2013 m. balandžio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

1.1. vienanarė - 21,60 ct/kWh (be PVM);
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,06 ct/kWh (be PVM);
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 16,54 ct/kWh (be PVM);

2. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

2.1. už suvartotą šilumos kiekį - 0,44 ct/kWh;
2.2. pardavimo kaina vartotojams - 3,82 Lt per mėnesį (vartotojui);

3. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį - 22,04 ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kaina:
1.1. Karšto vandens kaina gyventojams - 20,75 Lt/m³ (be PVM).
1.2. Karšto vandens kaina (įmonėms) - 20,50 Lt/m³ (be PVM).

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str.14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr.03 -121 nuo 2013 m. kovo 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

1.1. vienanarė - 21,60 ct/kWh (be PVM);
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,06 ct/kWh (be PVM);
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 16,54 ct/kWh (be PVM);

2. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

2.1. už suvartotą šilumos kiekį - 0,44 ct/kWh;
2.2. pardavimo kaina vartotojams - 3,82 Lt per mėnesį (vartotojui);

3. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį - 22,04 ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kaina:

1.1. Karšto vandens kaina gyventojams - 20,75 Lt/m³ (be PVM).
1.2. Karšto vandens kaina (įmonėms) - 20,50 Lt/m³ (be PVM).

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str.14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr.03-121 nuo 2013 m. vasario 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

1.1. vienanarė - 21,51 ct/kWh (be PVM);
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,06 ct/kWh (be PVM);
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 16,45 ct/kWh (be PVM);

2. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

2.1. už suvartotą šilumos kiekį - 0,44 ct/kWh;
2.2. pardavimo kaina vartotojams - 3,82 Lt per mėnesį (vartotojui);

3. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį - 21,95 ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kaina:

1.1. Karšto vandens kaina gyventojams - 20,69 Lt/m³ (be PVM).
1.2. Karšto vandens kaina (įmonėms) - 20,44 Lt/m³ (be PVM).

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str.14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr.03-121 nuo 2013 m. sausio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

1.1. vienanarė - 21,41 ct/kWh (be PVM);
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,06 ct/kWh (be PVM);
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 16,35 ct/kWh (be PVM);

2. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

2.1. už suvartotą šilumos kiekį - 0,44 ct/kWh;
2.2. pardavimo kaina vartotojams - 3,82 Lt per mėnesį (vartotojui);

3. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį - 21,85 ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kaina:

1.1. Karšto vandens kaina gyventojams - 20,64 Lt/m³ (be PVM).
1.2. Karšto vandens kaina (įmonėms) - 20,39 Lt/m³ (be PVM).

2012 M. ŠILUMOS KAINOS

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str.14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr.03-121 nuo 2012 m. gruodžio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

1.1. vienanarė - 21,60 ct/kWh (be PVM);
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,06 ct/kWh (be PVM);
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 16,54 ct/kWh (be PVM);

2. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

2.1. už suvartotą šilumos kiekį - 0,44 ct/kWh;
2.2. pardavimo kaina vartotojams - 3,82 Lt per mėnesį (vartotojui);

3. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį - 22,04 ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kaina:

1.1. Karšto vandens kaina gyventojams - 20,75 Lt/m³ (be PVM).
1.2. Karšto vandens kaina (įmonėms) - 20,50 Lt/m³ (be PVM).

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str.14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr.03-121 nuo 2012 m. lapkričio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

1.1. vienanarė - 21,74 ct/kWh (be PVM);
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,06 ct/kWh (be PVM);
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 16,68 ct/kWh (be PVM);

2. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

2.1. už suvartotą šilumos kiekį - 0,44 ct/kWh;
2.2. pardavimo kaina vartotojams - 3,82 Lt per mėnesį (vartotojui);

3. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį - 22,18 ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kaina:

1.1. Karšto vandens kaina gyventojams - 20,82 Lt/m³ (be PVM);
1.2. Karšto vandens kaina (įmonėms) - 20,57 Lt/m³ (be PVM).

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str.14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr.03-121 nuo 2012 m. spalio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

1.1. vienanarė - 21,87 ct/kWh (be PVM);
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,06 ct/kWh (be PVM);
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 16,81 ct/kWh (be PVM);

2. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

2.1. už suvartotą šilumos kiekį - 0,44 ct/kWh;
2.2. pardavimo kaina vartotojams - 3,82 Lt per mėnesį (vartotojui);

3. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį - 22,31 ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kaina:

1.1. Karšto vandens kaina gyventojams - 20,90 Lt/m³ (be PVM).
1.2. Karšto vandens kaina (įmonėms) - 20,65 Lt/m³ (be PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos 2012 m. rugsėjo mėnesį

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str.14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr.03-121 nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

1.1. vienanarė - 21,87 ct/kWh (be PVM);
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,06 ct/kWh (be PVM);
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 16,81 ct/kWh (be PVM);

2. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

2.1. už suvartotą šilumos kiekį - 0,44 ct/kWh;
2.2. pardavimo kaina vartotojams - 3,82 Lt per mėnesį (vartotojui);

3. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį - 22,31 ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kaina:

1.1. Karšto vandens kaina gyventojams - 20,90 Lt/m³ (be PVM).
1.2. Karšto vandens kaina (įmonėms) - 20,65 Lt/m³ (be PVM).

Šilumos ir karšto vandens kainos 2012 m. rugpjūčio mėnesį

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str.14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr.03-121 nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

1.1. vienanarė - 21,90 ct/kWh (be PVM);
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,06 ct/kWh (be PVM);
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 16,84 ct/kWh (be PVM);

2. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

2.1. už suvartotą šilumos kiekį - 0,44 ct/kWh;
2.2. pardavimo kaina vartotojams - 3,82 Lt per mėnesį (vartotojui);

3. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį - 22,34 ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kaina:

1.1. Karšto vandens kaina gyventojams - 20,91 Lt/m³ (be PVM).
1.2. Karšto vandens kaina (įmonėms) -  20,66 Lt/m³ (be PVM).

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str.14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr.03-121 nuo 2012 m. liepos 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

1.1. vienanarė - 22,04 ct/kWh (be PVM);
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,06 ct/kWh (be PVM);
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 16,98 ct/kWh (be PVM);

2. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

2.1. už suvartotą šilumos kiekį - 0,44 ct/kWh;
2.2. pardavimo kaina vartotojams - 3,82 Lt per mėnesį (vartotojui);

3. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį - 22,48 ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kaina:

1.1. Karšto vandens kaina gyventojams - 21,00 Lt/m³ (be PVM);
1.2. Karšto vandens kaina (įmonėms) - 20,75 Lt/m³ (be PVM).

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str.14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gegužės 24 d. nutarimu nuo 2012 m. birželio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

1.1. vienanarė - 21,97 ct/kWh (be PVM);
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,06 ct/kWh (be PVM);
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 16,91 ct/kWh (be PVM);

2. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

2.1. už suvartotą šilumos kiekį - 0,44 ct/kWh;
2.2. pardavimo kaina vartotojams - 3,82 Lt per mėnesį (vartotojui);

3. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį - 22,41 ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kaina:

1.1. Karšto vandens kaina gyventojams - 20,95 Lt/m³ (be PVM).
1.2. Karšto vandens kaina (įmonėms) - 20,71 Lt/m³ (be PVM).

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str.14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika ir 2010 m.spalio 28 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-246 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo" ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. balandžio 11 d. nutarimu Nr. 03-82, nuo 2012 m. gegužės 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

1.1. vienanarė - 23,77 ct/kWh (be PVM);
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,08 ct/kWh (be PVM);
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 18,69 ct/kWh (be PVM);

2. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

2.1. už suvartotą šilumos kiekį - 0,45 ct/kWh;
2.2. pardavimo kaina vartotojams - 3,70 Lt per mėnesį (vartotojui);

3. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį - 24,22 ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kaina:

1.1. Karšto vandens kaina gyventojams - 21,98 Lt/m³ (be PVM).
1.2. Karšto vandens kaina (įmonėms) - 21,73 Lt/m³ (be PVM).

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str.14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika ir 2010 m.spalio 28d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-246 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo", nuo 2012 m. balandžio 1 d. taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

1.1. vienanarė- 23,81 ct/kWh (be PVM);
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,08 ct/kWh (be PVM);
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 18,73 ct/kWh (be PVM);

2. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

2.1. už suvartotą šilumos kiekį - 0,45 ct/kWh;
2.2. pardavimo kaina vartotojams - 3,70 Lt per mėnesį (vartotojui);

3. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį - 24,26 ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kaina:

1.1. Karšto vandens kaina gyventojams - 20,61 Lt/m³ (be PVM).
1.2. Karšto vandens kaina (įmonėms) - 20,36 Lt/m³ (be PVM).

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str.14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika ir 2010 m.spalio 28d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-246 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo", nuo 2012 m. kovo 1 d. taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

1.1. vienanarė- 23,84 ct/kWh (be PVM);
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,08 ct/kWh (be PVM);
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 18,76 ct/kWh (be PVM);

2. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

2.1. už suvartotą šilumos kiekį - 0,45 ct/kWh;
2.2. pardavimo kaina vartotojams - 3,70 Lt per mėnesį (vartotojui);

3. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį - 24,29 ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kaina:

1.1. Karšto vandens kaina gyventojams - 20,63 Lt/m³ (be PVM).
1.2. Karšto vandens kaina (įmonėms) - 20,38 Lt/m³ (be PVM).

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str.14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika ir 2010 m.spalio 28 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-246 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo", nuo 2012 m. vasario 1 d. taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

1.1. vienanarė- 23,76 ct/kWh (be PVM);
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,08 ct/kWh (be PVM);
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 18,68 ct/kWh (be PVM);

2. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

2.1. už suvartotą šilumos kiekį - 0,45 ct/kWh;
2.2. pardavimo kaina vartotojams - 3,70 Lt per mėnesį (vartotojui);

3. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį - 24,21 ct/kWh (be PVM).

Karšto vandens kaina:

1.1. Karšto vandens kaina gyventojams - 20,59 Lt/m³ (be PVM).
1.2. Karšto vandens kaina (įmonėms)  - 20,33 Lt/m³ (be PVM).

UAB „Plungės šilumos tinklai" informuoja vartotojus, kad vadovaudamiesi 2010 m. spalio 28 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-246 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo", šilumos kaina 2012 m. sausio mėnesį bus tokia pati, kaip ir 2011 m. gruodžio mėnesį :

Daugiabučių namų gyventojams suminė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį (su šilumos pardavimo kaina ct/kWh;) - 25,10 ct/kWh;

Karšto vandens kaina (su PVM) vartotojams, kuriems karšto vandens tiekėju yra UAB „Plungės šilumos tinklai" - 22,98 Lt/m³;

1. šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kaina: 24,65 ct/kWh;
1.1. vienanarę
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,53 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 19,57 ct/kWh.

2011 M. ŠILUMOS KAINOS

UAB „Plungės šilumos tinklai" informuoja vartotojus, kad vadovaudamiesi 2010 m. spalio 28 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-246 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo", šilumos kaina 2011 m. gruodžio mėnesį bus tokia pati, kaip ir lapkričio mėnesį :

Daugiabučių namų gyventojams suminė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį (su šilumos pardavimo kaina ct/kWh;) - 25,10 ct/kWh;

Karšto vandens kaina (su PVM) vartotojams, kuriems karšto vandens tiekėju yra UAB „Plungės šilumos tinklai" - 22,98 Lt/m³;

1. šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kaina: 24,65 ct/kWh;
1.1. vienanarę
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,53 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 19,57 ct/kWh.

UAB „Plungės šilumos tinklai" informuoja vartotojus, kad vadovaudamiesi 2010 m. spalio 28 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-246 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo", šilumos kaina 2011 m. lapkričio mėnesį nustatyta :

Daugiabučių namų gyventojams suminė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį (su šilumos pardavimo kaina ct/kWh;) - 25,10 ct/kWh;

Karšto vandens kaina (su PVM) vartotojams, kuriems karšto vandens tiekėju yra UAB „Plungės šilumos tinklai" - 22,98 Lt/m³;

1. šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kaina: 24,65 ct/kWh;
1.1. vienanarę
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,53 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 19,57 ct/kWh.

UAB „Plungės šilumos tinklai" informuoja vartotojus, kad vadovaudamiesi 2010 m. spalio 28 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-246  „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo", šilumos kaina 2011 m. spalio mėnesį bus tokia pati, kaip ir rugsėjo mėnesį :

Daugiabučių namų gyventojams suminė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį (su šilumos pardavimo kaina ct/kWh;) - 23,95 ct/kWh; 

Karšto vandens kaina (su PVM) vartotojams, kuriems karšto vandens tiekėju yra UAB „Plungės šilumos tinklai" - 22,28 Lt/m³;

1. šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kaina: 23,50 ct/kWh;
1.1. vienanarę
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,53 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 18,42 ct/kWh

UAB „Plungė šilumos tinklai" informuoja vartotojus, kad vadovaudamiesi 2010 m. spalio 28 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-246  „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo", šilumos kaina 2011 m. rugsėjo mėnesį nustatyta :

Daugiabučių namų gyventojams suminė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį (su šilumos pardavimo kaina ct/kWh;) - 23,95 ct/kWh; 

Karšto vandens kaina (su PVM) vartotojams, kuriems karšto vandens tiekėju yra UAB „Plungės šilumos tinklai" - 22,28 Lt/m³;

1. šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kaina: 23,50 ct/kWh;
1.1. vienanarę
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,53 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 18,42 ct/kWh.

UAB „Plungė šilumos tinklai" informuoja vartotojus, kad vadovaudamiesi 2010 m. spalio 28 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-246  „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo", šilumos kaina 2011 m. rugpjūčio mėnesį išlieka tokia pati kaip šių metų balandžio - liepos mėnesiais.

Daugiabučių namų gyventojams suminė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį (su šilumos pardavimo kaina ct/kWh;) - 22,35 ct/kWh; 

Karšto vandens kaina (su PVM) vartotojams, kuriems karšto vandens tiekėju yra UAB „Plungės šilumos tinklai" - 21,31 Lt/m³;

1. šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainas: 21,90 ct/kWh;
1.1. vienanarę
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,53 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 16,82 ct/kWh.

AB „Plungė šilumos tinklai" informuoja vartotojus, kad vadovaudamiesi 2010 m. spalio 28 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-246  „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo", šilumos kaina 2011 m. liepos mėnesį išlieka tokia pati kaip šių metų balandžio - birželio mėnesiais.

Daugiabučių namų gyventojams suminė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį (su šilumos pardavimo kaina ct/kWh;) - 22,35 ct/kWh; 

Karšto vandens kaina (su PVM) vartotojams, kuriems karšto vandens tiekėju yra UAB „Plungės šilumos tinklai" - 21,31 Lt/m³;

1. šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainas: 21,90 ct/kWh;
1.1. vienanarę
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,53 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 16,82 ct/kWh.

UAB „Plungė šilumos tinklai" informuoja vartotojus, kad vadovaudamiesi 2010 m. spalio 28 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-246  „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo", šilumos kaina 2011 m. birželio mėnesį išlieka tokia pati kaip šių metų balandžio - gegužės mėnesiais.

Daugiabučių namų gyventojams suminė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį (su šilumos pardavimo kaina ct/kWh;) - 22,35 ct/kWh; 

Karšto vandens kaina (su PVM) vartotojams, kuriems karšto vandens tiekėju yra UAB „Plungės šilumos tinklai" - 21,31 Lt/m³;

1. šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainas: 21,90 ct/kWh;
1.1. vienanarę
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,53 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 16,82 ct/kWh.

UAB „Plungė šilumos tinklai" informuoja vartotojus, kad vadovaudamiesi 2010 m. spalio 28 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-246  „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo", šilumos kaina 2011 m. gegužės mėnesį išlieka tokia pati kaip šių metų balandžio mėnesį.

Daugiabučių namų gyventojams suminė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį (su šilumos pardavimo kaina ct/kWh;) - 22,35 ct/kWh; 

Karšto vandens kaina (su PVM) vartotojams, kuriems karšto vandens tiekėju yra UAB „Plungės šilumos tinklai" - 21,31 Lt/m³;

1. šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainas: 21,90 ct/kWh;
1.1. vienanarę
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,53 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 16,82 ct/kWh.

UAB „Plungė šilumos tinklai" informuoja vartotojus, kad vadovaudamiesi 2010 m. spalio 28 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-246  „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo", šilumos kaina 2011 m. balandžio mėnesį nustatyta:

Daugiabučių namų gyventojams suminė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį (su šilumos pardavimo kaina ct/kWh;) - 22,35 ct/kWh; 

Karšto vandens kaina (su PVM) vartotojams, kuriems karšto vandens tiekėju yra UAB „Plungės šilumos tinklai" - 21,31 Lt/m³;

1. šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainas: 21,90 ct/kWh;
1.1. vienanarę
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,53 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 16,82 ct/kWh.

UAB „Plungė šilumos tinklai" informuoja vartotojus, kad vadovaudamiesi 2010 m. spalio 28 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-246  „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo", šilumos kaina 2011 m. kovo mėnesį išlieka tokia pati, kaip šių metų sausio - vasario ir 2010 m. gruodžio mėnesį.

Daugiabučių namų gyventojams suminė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį (su šilumos pardavimo kaina ct/kWh;) - 20,76 ct/kWh; 

Karšto vandens kaina (su PVM) vartotojams, kuriems karšto vandens tiekėju yra UAB „Plungės šilumos tinklai" - 20,34 Lt/m³;

1. šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainas: 20,31 ct/kWh;
1.1. vienanarę
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,53 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 15,23 ct/kWh.

UAB „Plungė šilumos tinklai" informuoja vartotojus, kad vadovaudamiesi 2010 m. spalio 28 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-246  „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo", nuo 2011 m. vasario 1 d. taikys tokias šilumos kainas (be pridėtinės vertės mokesčio). Šilumos kaina 2011 m. vasario mėnesį išlieka tokia pati, kaip šių metų sausio mėnesį ir 2010 m. gruodžio mėnesį.

Daugiabučių namų gyventojams suminė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį (su šilumos pardavimo kaina ct/kWh;) - 20,76 ct/kWh; 

Karšto vandens kaina (su PVM) vartotojams, kuriems karšto vandens tiekėju yra UAB „Plungės šilumos tinklai" - 20,34 Lt/m³;

1. šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainas: 20,31 ct/kWh;
1.1. vienanarę
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,53 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 15,23 ct/kWh.

UAB „Plungė šilumos tinklai" informuoja vartotojus, kad vadovaudamiesi 2010 m. spalio 28 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-246  „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo", nuo 2011 m. sausio 1 d. taikys tokias šilumos kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

Daugiabučių namų gyventojams suminė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį (su šilumos pardavimo kaina ct/kWh;) - 20,76 ct/kWh; 

Karšto vandens kaina (su PVM) vartotojams, kuriems karšto vandens tiekėju yra UAB „Plungės šilumos tinklai" - 20,34 Lt/m³;

1. šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainas: 20,31 ct/kWh;
1.1. vienanarę
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,53 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 15,23 ct/kWh.

2010 M. ŠILUMOS KAINOS

UAB „Plungė šilumos tinklai" informuoja vartotojus, kad vadovaudamiesi 2010 m. spalio 28 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-246  „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo", nuo 2010 m. gruodžio 1 d. taikys tokias šilumos kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

Daugiabučių namų gyventojams suminė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį (su šilumos pardavimo kaina ct/kWh;) - 20,76 ct/kWh; 

Karšto vandens kaina (su PVM) vartotojams, kuriems karšto vandens tiekėju yra UAB „Plungės šilumos tinklai" - 20,47 Lt/m³;

1. šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainas: 20,31 ct/kWh;
1.1. vienanarę
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,53 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 15,23 ct/kWh.

 

Gruodžio mėn apskaičiuota šilumos kaina mažėja 2,7 proc.

UAB „Plungė šilumos tinklai" informuoja vartotojus, kad vadovaudamiesi 2009 m. spalio 29 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-272 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo", centralizuotai tiekiamos šilumos kaina (be PVM) už 2010 m. lapkričio mėn. bus tokia pati, kaip ir kovo - spalio  mėnesiais.

Daugiabučių namų gyventojams suminė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį (su šilumos pardavimo kaina ct/kWh;) - 21,24 ct/kWh (su PVM 23,16 ct/kwh);

Karšto vandens kaina - 19,05 Lt/m³ (su PVM 20,76 Lt/m³) taikoma tiems vartotojams, kuriems karšto vandens tiekėju yra UAB "Plungės šilumos tinklai" .

UAB „Plungė šilumos tinklai" informuoja vartotojus, kad vadovaudamiesi 2009 m. spalio 29 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-272 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo", centralizuotai tiekiamos šilumos kaina (be PVM) už 2010 m. spalio mėn. bus tokia pati, kaip ir kovo - rugsėjo  mėnesiais.

Daugiabučių namų gyventojams suminė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį (su šilumos pardavimo kaina ct/kWh;) - 21,24 ct/kWh (su PVM 23,16 ct/kwh);

Karšto vandens kaina - 19,05 Lt/m³ (su PVM 20,76 Lt/m³) taikoma tiems vartotojams, kuriems karšto vandens tiekėju yra UAB "Plungės šilumos tinklai" .

UAB „Plungė šilumos tinklai" informuoja vartotojus, kad vadovaudamiesi 2009 m. spalio 29 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-272 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo", centralizuotai tiekiamos šilumos kaina (be PVM) už 2010 m. rugsėjo mėn. bus tokia pati, kaip ir kovo - rugpjūčio  mėnesiais.

Daugiabučių namų gyventojams suminė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį (su šilumos pardavimo kaina ct/kWh;) - 21,24 ct/kWh (su PVM 23,16 ct/kwh);

Karšto vandens kaina - 19,05 Lt/m³ (su PVM 20,76 Lt/m³) taikoma tiems vartotojams, kuriems karšto vandens tiekėju yra UAB "Plungės šilumos tinklai" .

UAB „Plungė šilumos tinklai" informuoja vartotojus, kad vadovaudamiesi 2009 m. spalio 29 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-272 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo", centralizuotai tiekiamos šilumos kaina (be PVM) už 2010 m. rugpjūčio mėn. bus tokia pati, kaip ir kovo - liepos  mėnesiais.

Daugiabučių namų gyventojams suminė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį (su šilumos pardavimo kaina ct/kWh;) - 21,24 ct/kWh (su PVM 23,16 ct/kwh);

Karšto vandens kaina - 19,05 Lt/m³ (su PVM 20,76 Lt/m³) taikoma tiems vartotojams, kuriems karšto vandens tiekėju yra UAB "Plungės šilumos tinklai" .

UAB „Plungė šilumos tinklai" informuoja vartotojus, kad vadovaudamiesi 2009 m. spalio 29 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-272 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo", centralizuotai tiekiamos šilumos kaina (be PVM) už 2010 m. liepos mėn. bus tokia pati, kaip ir kovo - birželio  mėnesiais.

Daugiabučių namų gyventojams suminė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį (su šilumos pardavimo kaina ct/kWh;) - 21,24 ct/kWh ( su PVM   23,16 ct/kwh);

Karšto vandens kaina - 19,05 Lt/m³ (su PVM 20,76 Lt/m³ ) taikoma tiems vartotojams, kuriems karšto vandens tiekėju yra UAB "Plungės šilumos tinklai" .

UAB „Plungė šilumos tinklai" informuoja vartotojus, kad vadovaudamiesi 2009 m. spalio 29 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-272 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo", centralizuotai tiekiamos šilumos kaina (be PVM) už 2010 m. birželio mėn. bus tokia pati, kaip ir kovo - gegužės  mėnesiais.

Daugiabučių namų gyventojams suminė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį (su šilumos pardavimo kaina ct/kWh;) - 21,24 ct/kWh ( su PVM   23,16 ct/kwh);

Karšto vandens kaina - 19,05 Lt/m³ (su PVM 20,76 ct/kwh);

1.Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainas:

1.1. vienanarę 20,75 ct/kWh;

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,55 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 15,04 ct/kWh;

1.1.3. kompensacija dėl faktinių kuro kainų - 0,16 ct/kWh;

UAB „Plungė šilumos tinklai" informuoja vartotojus, kad vadovaudamiesi 2009 m. spalio 29 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-272 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo", centralizuotai tiekiamos šilumos kaina (be PVM) už 2010 m. gegužės mėn. bus tokia pati, kaip ir kovo ir balandžio  mėnesiais.

Daugiabučių namų gyventojams suminė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį (su šilumos pardavimo kaina ct/kWh;) - 21,24 ct/kWh ( su PVM   23,16 ct/kwh);

Karšto vandens kaina - 19,05 Lt/m³ (su PVM 20,76 ct/kwh);

1.Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainas:

1.1. vienanarę 20,75 ct/kWh;

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,55 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 15,04 ct/kWh;

1.1.3. kompensacija dėl faktinių kuro kainų - 0,16 ct/kWh;

UAB „Plungė šilumos tinklai" informuoja vartotojus, kad vadovaudamiesi 2009 m. spalio 29 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-272 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo", centralizuotai tiekiamos šilumos kaina (be PVM) už 2010 m. balandžio mėn. bus tokia pati, kaip ir 2010 m. kovo mėnesį.


Daugiabučių namų gyventojams suminė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį (su šilumos pardavimo kaina ct/kWh;) - 21,24 ct/kWh;
Karšto vandens kaina - 19,05 Lt/m³;
1. šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainas: 20,75 ct/kWh;
1.1. vienanarę
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,55 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 15,04 ct/kWh;
1.1.3. kompensacija dėl faktinių kuro kainų - 0,16 ct/kWh;

Karšto vandens kaina 20,76 Lt (su PVM) bus taikoma tiems vartotojams, kurie karšto vandens tiekėju pasirinks UAB Plungės šilumos tinklus. Vartotojai, kurie šilumą karštam vandeniui ruošti pirks iš šilumos tiekėjo, o geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti pirks iš geriamojo vandens tiekėjo, mokės sekančiai:


1 m³ geriamo vandens karštam vandeniui ruošti - 7,11 Lt (su PVM);
1 m³ geriamo vandens pašildymas - 11,81 Lt( su PVM).

UAB „Plungė šilumos tinklai" informuoja vartotojus, kad vadovaudamiesi 2009 m. spalio 29 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-272 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo", nuo 2010 m. kovo 1 d. taikys tokias šilumos kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

Daugiabučių namų gyventojams suminė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį (su šilumos pardavimo kaina ct/kWh;) - 21,24 ct/kWh;
Karšto vandens kaina - 19,05 Lt/m³;
1. šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainas: 20,75 ct/kWh;
1.1. vienanarę
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,55 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 15,04 ct/kWh;
1.1.3. kompensacija dėl faktinių kuro kainų - 0,16 ct/kWh;

Karšto vandens kaina 20,76 Lt (su PVM) bus taikoma tiems vartotojams, kurie karšto vandens tiekėju pasirinks UAB Plungės šilumos tinklus. Vartotojai, kurie šilumą karštam vandeniui ruošti pirks iš šilumos tiekėjo, o geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti pirks iš geriamojo vandens tiekėjo, mokės sekančiai:


1 m³ geriamo vandens karštam vandeniui ruošti - 7,11 Lt (su PVM);
1 m³ geriamo vandens pašildymas - 11,81 Lt( su PVM).

UAB „Plungė šilumos tinklai" informuoja vartotojus, kad vadovaudamiesi 2009 m. spalio 29 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-272 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo", nuo 2010 m. vasario 1 d. taikys tokias šilumos kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

Daugiabučių namų gyventojams suminė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį (su šilumos pardavimo kaina ct/kWh;) - 20,81 ct/kWh;
Karšto vandens kaina - 18,80 Lt/m³;
1. šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainas: 20,32 ct/kWh;
1.1. vienanarę
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,55 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 14,61 ct/kWh;
1.1.3. kompensacija dėl faktinių kuro kainų - 0,16 ct/kWh;

Karšto vandens kaina 20,49 Lt (su PVM) bus taikoma tiems vartotojams, kurie karšto vandens tiekėju pasirinks UAB Plungės šilumos tinklus. Vartotojai, kurie šilumą karštam vandeniui ruošti pirks iš šilumos tiekėjo, o geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti pirks iš geriamojo vandens tiekėjo, mokės sekančiai:


1 m³ geriamo vandens karštam vandeniui ruošti - 7,11 Lt (su PVM);
1 m³ geriamo vandens pašildymas - 11,57 Lt( su PVM).

UAB „Plungė šilumos tinklai" informuoja vartotojus, kad vadovaudamiesi 2009 m. spalio 29 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-272 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo", nuo 2010 m. sausio 1 d. taikys tokias šilumos kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

Daugiabučių namų gyventojams suminė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį (su šilumos pardavimo kaina ct/kWh;) - 20,03 ct/kWh;
Karšto vandens kaina                   - 18,37 Lt/m³;

1. šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainas: 19,54 ct/kWh;
1.1. vienanarę
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 5,55 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 13,83 ct/kWh;
1.1.3. kompensacija dėl faktinių kuro kainų - 0,16 ct/kWh;

Karšto vandens kaina 20,02 Lt (su PVM) bus taikoma tiems vartotojams, kurie karšto vandens tiekėju pasirinks UAB Plungės šilumos tinklus. Vartotojai, kurie šilumą karštam vandeniui ruošti pirks iš šilumos tiekėjo, o geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti pirks iš geriamojo vandens tiekėjo, mokės sekančiai:


1 m³ geriamo vandens karštam vandeniui ruošti - 7,11 Lt (su PVM);
1 m³ geriamo vandens pašildymas - 11,13 Lt( su PVM).

 

V. Mačernio g. 19, LT-90142 Plungė. Tel. (8 448) 72077, el. paštas: info@plungessiluma.lt
Įm. kodas: 170535455, PVM mokėtojo kodas LT705354515
Įregistruota LR Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas: VĮ Registrų centras

Gedimų registravimas (8 448) 547 60