Vartotojams

Kompensavimo tvarka

Mažas pajamas gaunantys UAB „Plungės šilumos tinklai" klientai gali kreiptis į Plungės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių dėl buto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo.Gavusi Plungės rajono savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyriaus pažymą apie šeimos pajamas,  UAB „Plungės šilumos tinklai" apskaičiuoja kompensacijos dydį tik buto normatyvinio ploto šildymo išlaidoms ir karšto vandens normatyvinio kiekio išlaidoms.

NORMATYVAI
Pagal „Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymą, įsigaliojusį nuo 2004-04-01, kompensacijos skaičiavimui taikomi šie normatyvai:
1. būsto naudingojo ploto normatyvas - vienam gyvenančiam asmeniui (pirmajam iš būste gyvenančių šeimos narių) - 38 m², kiekvienam kitam šeimos nariui - 12 m².
2. Normatyvinis šilumos energijos kiekis šildymui nustatomas pagal 2007-01-29 įsigaliojusią „Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodiką":
1. kai faktinės šilumos sąnaudos būsto šildymui nustatomos iš apskaitos prietaisų rodmenų arba pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau VKEKK) rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus paskirstymo metodus, kompensuotina šilumos sąnaudų dalis negali viršyti maksimalių šilumos sąnaudų normatyvų ;
2. kai šilumos sąnaudos būsto šildymui nustatomos ne iš apskaitos prietaiso rodmenų arba ne pagal VKEKK rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus paskirstymo metodus, kompensuotina šilumos sąnaudų dalis nustatoma pagal vidutinius šilumos suvartojimo normatyvus šildymui;
3. karšto vandens kiekio normatyvas - 1,5 m³ vienam šeimos nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) per mėnesį ;
4. šilumos kiekio normatyvas 1 m³ karšto vandens paruošimui - 51 kWh (pagal 2004-01-01 įsigaliojusią „Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvai būstui šildyti ir šaltam vandeniui pašildyti bei jų taikymo metodiką");
5. kompensuojamas šilumos energijos kiekis karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai), priklausomai nuo karšto vandens tiekimo sistemos tipo, negali viršyti šių  karšto vandens temperatūros palaikymui nustatytų normatyvų kWh/būstui per mėn:
160 kai bute įrengta dvivamzdė cirkuliacinė karšto vandens tiekimo sistema su vonios šildytuvu;
80 kai bute įrengta dvivamzdė cirkuliacinė karšto vandens tiekimo sistema be vonios šildytuvo;
10 kai bute nėra cirkuliacinės karšto vandens tiekimo sistemos ir vonių šildytuvų.

 

 

V. Mačernio g. 19, LT-90142 Plungė. Tel. (8 448) 72077, el. paštas: info@plungessiluma.lt
Įm. kodas: 170535455, PVM mokėtojo kodas LT705354515
Įregistruota LR Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas: VĮ Registrų centras

Gedimų registravimas (8 448) 547 60