Naujienos

spalio

26

'16

Kaip vykdomi kuro pirkimai UAB „ Plungės šilumos tinkluose”

Žiniasklaidoje pasirodžius vartotojus klaidinančiai informacijai apie tariamai galimus kuro pirkimo pažeidimus, bendrovė teikia viešą išaiškinimą.
Šių metų liepos mėn.savivaldybės specialistas K.Milierius paprašė bendrovės informacijos apie kuro pirkimus už laikotarpį 2013-2015 metus. Prašymas buvo neformalus, todėl bendrovė pateikė darbinį failo katalogą, kuris bendrovėje naudojamas vidinėje apskaitoje duomenų sutikrinimui (kas ir matosi excel celėje), o žiniasklaidoje traktuojamos neva sąnaudos transportui. Šis pavyzdys akivaizdžiai pademonstravo kaip galima klaidingai interpretuoti skaičius.

 

 

Labai daug informacijos vartotojams, įstatymų numatyta tvarka,tame tarpe ir apie bendrovės vykdomus viešuosius pirkimus teikiame internetinėje svetainėje. Visada esame dėmesingi pastaboms, pasiūlymams ir raginame ateityje kylant klausimams kreiptis tiesiogiai į bendrovę - taip ir greičiau ir patogiau.
Bendrovė yra atvira visuomenei, todėl glaustai pateikiame visas patirtas kuro sąnaudas už 2015 metus, pagal kuro rūšis. Per 2015 metus bendrovė biržoje pirko tik skiedrų ir medžio granulių, nes kitomis kuro rūšimis birža neprekiauja (ataskaitos apie kurų pirkimų sandorius galima rasti bendrovės internetinėje svetainėje http://www.plungessiluma.lt/viesieji-pirkimai).

 

 

Biokuro naudojimas leido bendrovei per šių metų devynis mėnesius sumažinti šilumos kainą net 13, 4 proc.

 

 


Primename, kad Kainų komisija, vadovaudamasi Energetiko išteklių rinkos įstatymu , vykdo šilumos gamintojų kuro rinkos priežiūrą ir įpareigojimą biokurą įsigyti energijos išteklių biržoje, teikia viešas ataskaitas ir priima sprendimus, jeigu nustatomi pažeidimai. Bendrovė pateikia  2016.10.13d. Komisijos pažymą Nr.05-255 apie nustatytus bendrovių pažeidimus tarp kurių mūsų bendrovės nėra. (pažyma žemiau).
Bendrovei yra aiškiai suformuota užduotis ir prioritetai: gerinti įmonės valdymo efektyvumą, užtikrinti skaidrumąir šilumos tiekimo patikimumą.
Teisės aktuosenumatyta šilumos ūkio sektoriuje veikiančių subjektų veiklos valstybinė kontrolė, veiklos licencijavimas ir reguliuojamųjų kainų taikymas, todėl nėra pagrindo interpretacijoms dėl galimai netinkamų bendrovės veiksmų.

Rengė : vyr.ekonomistė L. Antanavičienė

 

Publikuota: 2016.10.21. Atnaujinta:
Šiluma, Dėl įmonių kontrolės
KOMISIJA NUSTATĖ, KAD DALIS ŠILUMOS ĮMONIŲ NENAUDINGAI VARTOTOJAMS PIRKO BIOKURĄ
Komisija nustatė, kad 5 šilumos tiekėjai (UAB „Mažeikių šilumos tinklai", UAB „Tauragės šilumos tinklai", UAB „Litesko" fil. „Kelmės šiluma", UAB „Skuodo šiluma", UAB „Ignalinos šilumos tinklai") ir nepriklausomas reguliuojamas šilumos gamintojas UAB „Matuizų plytinė" 2015 m. be pateisinamų priežasčių neįsigijo biržoje ne mažiau nei 50 proc. šilumai gaminti reikalingo biokuro kiekio, taip neužtikrindami, kad vartotojams šiluma būtų tiekiama mažiausiomis sąnaudomis.
Šilumos tiekėjai ir nepriklausomi reguliuojami šilumos gamintojai biržoje 2014 m. turėjo įsigyti ne mažiau nei 10 proc. šilumai gaminti reikalingo biokuro kiekio, 2015 m. - ne mažiau nei 50 proc., šįmet - 100 proc.
Komisija iš viso vertino 57 energetikos įmonių (45 šilumos tiekėjų ir 12 nepriklausomų reguliuojamų šilumos gamintojų) 2015 m. biokuro pirkimus. Be anksčiau minėtų ūkio subjektų dar 6 šilumos tiekimo įmonės ir 4 nepriklausomi reguliuojami šilumos gamintojai taip pat nenupirko biržoje numatyto biokuro kiekio, tačiau pateikė pagrindžiančius įrodymus, kad to negalėjo padaryti dėl objektyvių priežasčių - biržoje nebuvo reikiamos rūšies biokuro arba kitur tai daryti buvo ekonomiškai naudingiau.
Primename, kad parėjusiais metais Komisija ūkio subjektams, nepirkusiems biržoje reikiamo biokuro, skyrė 13 įspėjimų ir vieną piniginę baudą.

 

 

V. Mačernio g. 19, LT-90142 Plungė. Tel. (8 448) 72077, el. paštas: info@plungessiluma.lt
Įm. kodas: 170535455, PVM mokėtojo kodas LT705354515
Įregistruota LR Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas: VĮ Registrų centras

Gedimų registravimas (8 448) 547 60