Naujienos

kovo

05

'19

Ruošiama paraiška pagal investicijų veiksmų programos priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra"

UAB Plungės šilumos tinklai nusprendė pasinaudoti Energetikos ministerijos ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros kvietimu teikti paraiškas finansuoti projektus pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra". Šiuo metu yra ruošiamas investicinis projektas bei paraiška Lietuvos verslo paramos agentūrai.
Preliminari investicinio projekto vertė 1.132.842 € (su PVM). Tikimės ir sieksime jog 50 % investicijų būtų kompensuota ES struktūrinių fondų parama, likusią dalį planuojame finansuoti 10 metų trukmės ilgalaike banko paskola. Projekto įgyvendinimas yra siejamas su šilumos tiekimo patikimumo didinimu, avaringumo mažinimu ir didelių šilumos tiekimo nuostolių sumažinimu. Įgyvendinus projektą šilumos nuostoliai modernizuojamose trasose sumažės 425,83 MWh per metus, t. y. 50 proc., bus sutaupoma 37 tne kuro.
Numatoma vietoj 723 m DN300-DN400 senų nepraeinamuose kanaluose ir patalpose paklotų šilumos tiekimo tinklų sumontuoti naujus iš viso 684 m ilgio DN200-400 mm skersmens bekanalinius šilumos tiekimo tinklus. Projekto vykdymo metu bus optimizuojamas klojamų vamzdynų diametras. Numatomas rekonstruoti šilumos tinklo vamzdynas sumontuotas 1982-1986 metais. Rekonstrukcijos metu susidėvėjusius vamzdžius planuojama pakeisti poliuretanu gamykloje izoliuotais vamzdžiais, kurie bus klojami bekanaliniu būdu. Klojant naujus vamzdynus kamerose arba vietoje kamerų įrengiamuose šuliniuose bus keičiamos sklendės ir kita pasenusi reguliuojamoji, uždaromoji, drenavimo ir kita būtina armatūra.
LVPA sprendimas tikėtina bus žinomas 2019 III ketvirtyje. Jeigu jis bus teigiamas, pačios investicijos bus vykdomos 2020 m. vasaros sezono metu.

 

V. Mačernio g. 19, LT-90142 Plungė. Tel. (8 448) 72077, el. paštas: info@plungessiluma.lt
Įm. kodas: 170535455, PVM mokėtojo kodas LT705354515
Įregistruota LR Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas: VĮ Registrų centras

Gedimų registravimas (8 448) 547 60