Naujienos

spalio

07

'09

2009-2010 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIA

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL 2009 - 2010 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS
2009 m. spalio 7 d. Nr. D - 617 Plungė


   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo ( Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130 - 5259) 13 straipsniu bei ūkio ministro 2008 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 4-250 "Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo" (Žin.. 2003, Nr. 70-3193; 2009, Nr. 1-14) 28, 29, 30, 31 punktų nuostatomis,


leidžiu:

1. Pradėti šildymo sezoną nuo 2009 m. spalio 7 d.
2. Šilumos vartotojams, nusprendusiems kitu laiku pradėti šildymo sezoną, raštiškai informuoti UAB "Plungės šilumos tinklus".


Administracijos direktoriaus pavaduotojas,                                             Edmundas Sausdravas
pavaduojantis Administracijos direktorių

 

Įsakymas Nr. D-617

 

V. Mačernio g. 19, LT-90142 Plungė. Tel. (8 448) 72077, el. paštas: info@plungessiluma.lt
Įm. kodas: 170535455, PVM mokėtojo kodas LT705354515
Įregistruota LR Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas: VĮ Registrų centras

Gedimų registravimas (8 448) 547 60