Naujienos

spalio

22

'09

DĖL KARŠTO VANDENS TIEKIMO PLUNGĖS MIESTO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE

Plungės rajono savivaldybės taryba 2009 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T1-178 nusprendė nuo 2010 m. sausio 1 d. UAB „Plungės šilumos tinklai" skirti karšto vandens tiekėju Plungės miesto daugiabučių namų vartotojams iki vartotojai patys pasirinks kitą karšto vandens tiekėją ar apsirūpinimo karštu vandeniu būdą. UAB „Plungės šilumos tinklai" pavesta parengti ir teikti Plungės rajono savivaldybės tarybai bei Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (toliau - VKEKK) tvirtinti karšto vandens kainą ir karšto vandens skaitiklių butuose aptarnavimo mokestį.
Pagal LR Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 2 dalį yra nustatyti trys galimi vartotojų apsirūpinimo karštu vandeniu būdai:

1. Centralizuotai paruošto karšto vandens pirkimas iš karšto vandens tiekėjo.
2. Šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo .
3. Individualus karšto vandens ruošimas jo vartojimo vietoje (bute), naudojant kitus energijos šaltinius (dujas, elektrą, kietąjį kurą) geriamajam vandeniui pašildyti iki higienos normomis nustatytos temperatūros.


Tais atvejais, kai daugiabučių namų karšto vandens vartotojai karšto vandens neruošia individualiai, o apsirūpina juo centralizuotai, yra galimi du apsirūpinimo karštu vandeniu būdai- su karšto vandens tiekėjo dalyvavimu (1 būdas) ir be karšto vandens tiekėjo (2 būdas).
Šiuo metu Plungėje yra taikomas 2 apsirūpinimo karštu vandeniu būdas be karšto vandens tiekėjo. Šis būdas pigiausias, nes nėra papildomo tarpininko karšto vandens tiekėjo, kurio veiklos sąnaudos būtų įtraukiamos į gyventojams paskaičiuojamus mokesčius. Pagal galiojančius teisės aktus už geriamojo vandens kokybę ir tiekimą atsako UAB „Plungės vandenys", o už šilumos kokybę ir tiekimą atsako UAB „Plungės šilumos tinklai" .
Plungės miesto gyventojams - karšto vandens vartotojams nėra nustatyta karšto vandens, kaip kompleksinio produkto, kaina. Pagal karšto vandens kainų nustatymo metodiką be geriamojo vandens ir jo pašildymui reikalingos šiluminės energijos sąnaudų, papildomai būtų įtraukiamos karšto vandens tiekėjo veiklos sąnaudos, individualių karšto vandens ruošimo šilumokaičių nusidėvėjimo (amortizacijos) atskaitymai, karšto vandens tiekėjo normatyvinio pelno poreikis ir kt. Plungės miesto gyventojams - karšto vandens vartotojams nereikia mokėti karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio, kuris esant karšto vandens tiekėjui, turi būti nustatytas pagal LR Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 3 dalį. Plungės gyventojai moka tik už atskiras sudedamąsias karšto vandens dalis:


● geriamą vandenį karštam vandeniui ruošti;
● šilumą karštam vandeniui ruošti.


Plungės gyventojai daugiabučiuose namuose iki 2010 m. sausio 1 d. LR Civilinio kodekso 4.85 straipsnio nustatyta tvarka (t.y. butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime arba balsuojant raštu) turi priimti sprendimus ir pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą. Jeigu iki nurodyto termino daugiabučių gyventojai nepasirinks 2-ojo apsirūpinimo karštu vandeniu būdo be karšto vandens tiekėjo arba kito karšto vandens tiekėjo, nuo 2010 m. sausio 1 d. iki tol taikytas apsirūpinimo karštu vandeniu 2-as būdas bus keičiamas 1-uoju apsirūpinimo karštu vandeniu būdu ir karšto vandens tiekėju bus UAB „Plungės šilumos tinklai".
Nesulaukus gyventojų apsisprendimo dėl esamo 2-ojo apsirūpinimo karštu vandeniu būdo taikymo (atskirai pirkti tik geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti iš geriamojo vandens tiekėjo ir šilumą karštam vandeniui ruošti - iš šilumos tiekėjo), UAB „Plungės šilumos tinklai" praneša, kad:


- Plungės rajono savivaldybės taryba, suderinusi su VKEKK, nustatys karšto vandens kainą;
- Plungės rajono savivaldybės taryba nustatys atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį;
- Atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai, kurie nuosavybės teise priklauso vartotojams, bus perduoti mūsų įmonės žinion bei priežiūrai;
- Su karšto vandens vartotojais bus pasirašomos karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartys.


Daugiabučių namų butų savininkus prašome kreiptis į savo namo bendriją arba Savivaldybės paskirtą administratorių, sprendimui dėl apsirūpinimo karštu vandeniu būdo priimti.
Pavyzdžiu galėtų būti A. Vaišvilos g. 23 ir 31 bei J.Tumo-Vaižganto g. 96 namai. Šių daugiabučių namų gyventojai savo butuose įsirengė elektroninius karšto vandens skaitiklius. Jų rodmenis radijo ryšio pagalba galima sekti ir kontroliuoti bet kuriuo paros metu. Skaitiklių duomenys nuskaitomi vienu metu kiekvieno mėnesio pabaigoje. Tai leidžia išvengti neteisėto karšto vandens vartojimo, gyventojams nereikia deklaruoti karšto vandens skaitiklių parodymų.

UAB „Plungės šilumos tinklai" administracija

 

V. Mačernio g. 19, LT-90142 Plungė. Tel. (8 448) 72077, el. paštas: info@plungessiluma.lt
Įm. kodas: 170535455, PVM mokėtojo kodas LT705354515
Įregistruota LR Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas: VĮ Registrų centras

Gedimų registravimas (8 448) 547 60