Naujienos

sausio

26

'10

DĖL APSIRŪPINIMO KARŠTU VANDENIU BŪDO PASIRINKIMO

Vadovaujantis LR šilumos ūkio įstatymu bei 2009 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-255 patvirtintomis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 365 punkto nuostatomis, UAB „Plungės šilumos tinklai“ informuoja Plungės miesto buitinius karšto vandens vartotojus dėl būtinų priimti sprendimų:
Plungės miesto buitiniai karšto vandens vartotojai daugiabučiuose namuose, kurie iki 2010 m. sausio 1 d. nepriėmė sprendimų, LR Civilinio kodekso 4.85 straipsnio nustatyta tvarka (t.y. butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime arba balsuojant raštu) turi priimti sprendimus dėl apsirūpinimo karštu vandeniu būdo pasirinkimo ir dėl atitinkamo (pasirinktam apsirūpinimo karštu vandeniu būdui) šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių pakeitimo, karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo, geriamojo vandens pirkimo–pardavimo sutarčių pakeitimo arba sudarymo.
Pagal LR Šilumos ūkio įstatymo 2 str. 2 dalį yra nustatyti trys galimi karšto vandens vartotojų apsirūpinimo karštu vandeniu būdai: [1] centralizuotai paruošto karšto vandens pirkimas iš karšto vandens tiekėjo, arba [2] šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo, arba [3] individualus karšto vandens ruošimas jo vartojimo vietoje (bute), naudojant kitus energijos šaltinius (dujas, elektrą, kietąjį kurą) geriamajam vandeniui pašildyti iki higienos normomis nustatytos temperatūros.Tais atvejais, kai daugiabučių namų karšto vandens vartotojai karšto vandens neruošia individualiai, o apsirūpina juo centralizuotai, yra galimi du apsirūpinimo karštu vandeniu būdai – karšto vandens tiekėju (1-asis būdas) ir be jo (2-asis būdas). Šiuo metu Plungės mieste visiems vartotojams faktiškai taikomas 2-asis apsirūpinimo karštu vandeniu būdas.
Daugiabučių namų karšto vandens vartotojams LR Civilinio kodekso 4.85 straipsnio nustatyta tvarka (t.y. butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime arba balsuojant raštu) nepasirinkusiems 2-ojo apsirūpinimo karštu vandeniu būdo be karšto vandens tiekėjo dalyvavimo, karšto vandens tiekėju nuo 2010 m. gegužės 1 d. taps UAB „Plungės šilumos tinklai“. Sutinkamai su Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 365 punktu, buitiniai karšto vandens vartotojai teisės aktų nustatyta tvarka sprendimą dėl apsirūpinimo karštu vandeniu būdo pasirinkimo priima iki 2010 m. balandžio 1 d. ir ne vėliau kaip iki 2010 m. gegužės 1 d. apie priimtą sprendimą raštu informuoja šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėją.
Vartotojams, kuriems karšto vandens tiekėju taps UAB „Plungės šilumos tinklai“, nuo 2010 m. gegužės 1d. bus taikomos karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių bendrųjų sąlygų nuostatos, iki buitiniai karšto vandens vartotojai sudarys karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis pagal šalių individualiai aptartas sąlygas. Karštas vanduo, kaip kompleksinis produktas, bus parduodamas pagal teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuotas ir viešai paskelbtas karšto vandens kainas (kainų dedamąsias ). Atitinkamai, šiems karšto vandens vartotojams taikytas 2-asis apsirūpinimo karštu vandeniu būdas (be karšto vandens tiekėjo) bus keičiamas 1-uoju apsirūpinimo karštu vandeniu būdu (su karšto vandens tiekėju UAB „Plungės šilumos tinklai“).
Dėl apsirūpinimo karštu vandeniu būdo pasirinkimo ir su tuo susijusių klausimų išsprendimui, (susirinkimui arba balsavimui raštu organizuoti), reikia kreiptis į savo namo bendriją arba paskirtą adiministratorių.

UAB „Plungės šilumos tinklai“ administracija

 

V. Mačernio g. 19, LT-90142 Plungė. Tel. (8 448) 72077, el. paštas: info@plungessiluma.lt
Įm. kodas: 170535455, PVM mokėtojo kodas LT705354515
Įregistruota LR Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas: VĮ Registrų centras

Gedimų registravimas (8 448) 547 60