Naujienos

spalio

09

'12

DĖL 2012 – 2013 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS ĮSAKYMAS

DĖL 2012 - 2013 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS
2012 m. spalio 9 d. Nr. D-616
Plungė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51 - 2254; 2007, Nr. 130 - 5259; 2009, Nr. 10-355) 13 straipsniu bei energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1 - 297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (Žin., 2010, Nr. 127 - 6488) IV skyriaus 61 punktu,
l e i d ž i u 2012 - 2013 m. šildymo sezoną pradėti nuo 2012 m. spalio 10 d.


Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis Administracijos direktorių                                             Česlovas Kerpauskas

 

 

V. Mačernio g. 19, LT-90142 Plungė. Tel. (8 448) 72077, el. paštas: info@plungessiluma.lt
Įm. kodas: 170535455, PVM mokėtojo kodas LT705354515
Įregistruota LR Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas: VĮ Registrų centras

Gedimų registravimas (8 448) 547 60